آزمون نظام مهندسی عمران نظارت اجرا محاسبات

 

مواد آموزشي دوره‌هاي آمادگي آزمون نظام مهندسي 96 (عمران و ساختمان)

عمران و ساختمان 

شماره
عناوین
تعداد ساعت و هزینه دوره
نظارت
محاسبات
اجرا
نظارت و محاسبات
نظارت و اجرا
تمام موارد

1

بارگذاری و زلزله (مبحث 6 و آیین نامه 2800)

16

24

12

24

16

24

2

طرح و اجرای ساختمانهای بتن ارمه (مبحث 9)

25

35

20

35

25

35

3

راهنمای قالب بندی

5

-

5

5

5

5

4

طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (مبحث 10)

20

30

20

30

20

30

5

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

4

-

4

4

4

4

6

تحلیل سازه ها

10

15

-

15

10

15

7

مصالح و فرآورده های ساختمانی (مبحث 5)

5

-

5

5

5

5

8

پی و پی سازی (مبحث 7)

8

16

8

16

8

16

9

طرح و اجرای ساختمانها ی با مصالح بنایی (مبحث 8)

8

8

8

8

8

8

10

اجرای صنعتی ساختمانها (مبحث 11)

4

-

4

4

4

4

11

الزامات عمومی ساختمان (مبحث 4)

-

-

4

-

4

4

12

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا(مبحث 12)

-

-

4

-

4

4

13

صرفه جویی در مصرف انرژی

-

-

5

-

5

5

14

مجموع ساعات

105

128

99

146

118

159

زمان برگزاری دوره‌های فوق در کدهای (روزهای زوج- روزهای فرد- پنجشنبه و جمعه) و در ساعات17 الی21 می‌باشد.

مدرسان : مهندس امینی-مهندس حسنی-دکتر علمی - دكتر ابراهيمي- دكتر امام جمعه- دکتر علمی - مهندس تركيان- دکتر ممیز-دکتر وهاب کاشی- دکتر عامل- مهندس پور قبادی- مهندس افراسیابی