تماس با خانه مهندسان

خانه مهندسان (دفتر مرکزی)

 

آدرس: تهران - فلكه دوم صادقيه - ابتدای اشرفی اصفهانی - نبش چهار راه سازمان آب - داخل ترمينال تاكسيرانی - ساختمان شماره 11- واحد 4

 

تلفن های تماس( ساعات پاسخوگی : 10 صبح الي 8  شب)

44236057-8  و  3-44265262

 

 

  لینک تلگرام

t.me/engineershouse

 

 

          اینستاگرام

engineershouse81

 

 

آدرس خانه مهندسان