اساتيد خانه مهندسان

 

 رشته عمران

 

- مهندس امینی ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - نویسنده کتابهای مجموعه سوالات آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه )

- دکتر عامل ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - نویسنده کتابهای پی سازی و سازه های نگهبان )

- دکتر وهاب کاشی ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - عضو سابق کمیته تخصصی مبحث 9 مقررات ملی ساختمان )

- مهندس حسنی ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - نویسنده کتابهای نکات برتر و مجموعه سوالات آزمونهای نظام مهندسی عمران )

- دکتر ابراهیمی ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی )

- مهندس پورقبادی ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی )

- مهندس افراسیابی ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - نویسنده کتابهای سازه های فولادی و بتنی 1 و 2 )

- دکتر امام جمعه ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی )

- مهندس ترکیان ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی )

- دکتر ممیز ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی )

 

رشته معماری

 

 - مهندس حسنی ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - نویسنده کتاب مجموعه سوالات آزمونهای نظام مهندسی معماری )

 

رشته تاسیسات برقی

 

 - مهندس شکاری ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی )

 

رشته تاسیسات مکانیکی

 

 - مهندس صالحی ( مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی )