اهداف خانه مهندسان

1 – نوآموزی و باز آموزی خدمات مهندسی به دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی

2- تمرکز بر آموزش و ترویج موضوعات و مباحث علمی و کاربری مورد نیاز سازمانها ، شرکتها ، صنایع و دستگاههای دولتی به صورت عمومی و یا به صورت سفارشی

*دوره های سفارشی (در محل) مجموعه ای از دوره های تعریف شده موسسه یا دوره های در خواستی با سرفصل های سفارشی سازمانها که قابلیت اجرا در محل سازمان را دارند.

3- آموزش های تکمیلی جهت دست اندرکاران و مجریان صنعت ساختمان در بخش خصوصی

4- ارتقاء مهارتهای اجرایی و مدیریتی مدیران و کارشناسان و انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا برای بهره برداری توسط شرکتهای کارفرما، پیمانکار و مشاور

5- ایجاد فرصت های شغلی مورد نیاز بازار کار از طریق توانمند سازی شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی

6- آموزشهای عمومی و انتقال تجربه و دانش پیشکسوتان به مهندسان تازه کار