مطالب

  نام کتاب:مجموعه سوالات آزمونهای نظام مهندسی عمران (نظارت)
مولف : مسعود حسنی
ناشر : یاوریان
نوبت چاپ : دهم
آخرین ویرایش :1392
تعداد صفحات :247
توضیحات :مجموعه سوالات آزمونهای ادوار قبلی از سال 1384 تا اسفند 1391 با پاسخ تشریحی
موجودی :موجود نیست
قیمت (ریال): 220,000