مطالب

نام کتاب: ضمیمه مجموعه آزمونهای نظام مهندسی عمران (نظارت – محاسبات – اجرا )
مولف : مسعود حسنی
ناشر : یاوریان
نوبت چاپ : اول
آخرین ویرایش :1393
تعداد صفحات :75
توضیحات :سوالات آزمون آذر ماه 1392 با پاسخ تشریحی
موجودی :موجود است
قیمت (ریال): 100,000