مطالب

نام کتاب :مجموعه آزمونهای نظام مهندسی معماری (جلد 2) نظارت و اجرا
مولف :مسعود حسنی
ناشر : یاوریان
نوبت چاپ : هشتم
آخرین ویرایش :1393
تعداد صفحات :271
توضیحات :مجموعه سوالات آزمونهای ادوار قبلی از سال 1382 تا آذر 1392 با پاسخ تشریحی
موجودی :موجود است
قیمت (ریال): 250,000