مطالب

کتاب آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان نوشته مهندس محمد صادق صالحی

نام کتاب : نکات برتر در مباحث نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد 1)
مولف : محمد صادق صالحی
ناشر : یاوریان
نوبت چاپ : نهم
آخرین ویرایش :1393
تعداد صفحات :284
توضیحات :شرح درس – ارئه نکات کلیدی – تست های طبقه بندی شده
موجودی :موجود است

قیمت (ریال): 320,000