مطالب

نام کتاب: نکات برتر در مباحث نظام مهندسی تاسیسات برق ساختمان (جلد 1)
مولف :پروبز فروغی
ناشر : یاوریان
نوبت چاپ : نهم
آخرین ویرایش :1393
تعداد صفحات :335
توضیحات :شرح درس – ارئه نکات کلیدی– تست های طبقه بندی شده
موجودی :موجود است
قیمت (ریال): 320,000